Whatsapp İhbar Hattı0537 893 2727

Gaziantep'in ünlü simaları, tanınmış sanatçıları, spor adamları, tıp ve bilim dünyasından ünlüler ve tarihi kişilikler

Şakir Sabri Yener

Şakir Sabri Yener

(d. 1888, Gaziantep - 1973) Folklorist, eğitimci, yazın ve düşün adamı, şair ve yazar.

Gazi Sancak gazetesinde çeşitli manzume ve yazıları yayınlandı. Folklor (halk Bilgisi), tarih ve dil araştırmalarını sürdürüp, bütün ömrü boyunca derleme ve yeni kuşaklara aktarılacak yüzlerce yazı hazırladı. Gaziantep Büyükleri kitabının hazırlıklarına başladı. 1931 yılında "Kurtuluş Manzumesi" adlı şiiri, öğretmen Fuat Oral tarafından bestelendi ve okullarda şarkı olarak söylendi. 1932-1947 yıllarında Gaziantep Halkevinin yayınlamış olduğu 34 adet kitap ve dergide emeği vardır. 1933 yılında "Hasip Dürri" adlı eseri Ömer Asım Aksoy ve Ali Nadi Ünler ile birlikte yazıp yayınladılar.

1939 yılında "Arif BİLEN'in Mektupları" isimli müşterek kitabı yayınlandı. 1939-1949 yıllarında Başpınar Dergisinde 120 adet folklor,manzume ve tarih konulu yazısı yayınlandı.

Şakir Sabri YENER'in Gaziantep, Yeni Gaziantep, Gazi Yurt, Yenigün gazetelerinde yayınlanmış üçyüzden fazla yazı ve şiiri vardır. Gaziantep Kültür Dergisinin 13 ciltlik kolleksiyonunda 220 yazısı yayınlandı. 1958 yılında "Gaziantep Kitabeleri" adlı kitabı,Kültür Derneğince yayınlandı. Ayrıca "Gaziantep'in Yakın Tarihinden Notlar ve Hatıralar" kitabı yayınlanmıştır.

Yorumlar (0)

Yorum Yaz